eleAnor eleAnor RAD web framework sn42.cz

Programová rozšíření

Datový modul je programové rozšíření umožňující v rámci C++ frameworku přístupovat k datům objektově. Zajišťuje perzistentní ukládání dat na serveru, jejich rychlé zpřístupnění a aktualizaci na straně klienta. Mezi základní komponenty frameworku patří modul správců a moduly podporující evidenci firem, zboží a prodejů.

Správci

Tento modul má na starosti registraci uživatelů a správu jejich profilů, nastavení oprávnění a osobních údajů. Zajišťuje správu uživatelských sezení od přihlašení po odhlášení, komunikaci mezi správci a základ administračního rozhraní aplikace.

Firmy

Základní model rozděluje firmy na dodavatele, prodejce a zákazníky. Každá firma pak může spravovat vybrané výrobky v různém množství a za různých podmínek.

Zboží

Základní typy zboží tvoří komponenty, výrobky a kolekce. Výrobek reprezentuje základní obchodní jednotku. Každý výrobek se může skládat z různých komponent, a je možné jej zahrnout do různých kolekcí. Jednotlivé typy lze dále kategorizovat. Výrobky se dále distribuují do různých firem.

Prodeje

Tento modul provází výrobek od jeho naskladnění dodavatelem, přes uvedení do prodeje, až po jeho zakoupení zákazníkem. Pohyb zboží mezi firmami je automaticky evidován, což umožňuje vytvářet protokoly o jeho příjmech, výdejích, rezervacích a prodejích.

(c) 2023 Jan Tomasek